Apríl 2020

Národná rada Slovenskej republiky dňa 22.4.2020 schválila Programové vyhlásenie vlády pre volebné obdobie 2020 – 2024.

V časti Zdravotníctvo na str. 35 je uvedené:

Vláda legislatívne zabezpečí možnosť pacienta spísať svoju medicínsku vôľu a výber svojho právneho zástupcu v medicínskych otázkach.

Toto je prvá oficiálna zmienka o tejto problematike vo vládnom dokumente.