Názor verejnosti

Názory verejnosti boli zisťované v reprezentatívnom prieskume, ktorý v roku 2019 realizovala Nezisková organizácia Viaticus a môžete ho nájsť TU.

V samostatnej časti prieskumu sa zisťovali názory odbornej aj laickej verejnosti na problematiku vopred vyslovených prianí / medicínskej vôle, ktoré boli v prieskume uvádzané len ako „vopred vyslovené priania".

Podporu uzákoneniu vopred vyslovených prianí vyslovili na základe skúseností lekári, keďže až 40% z nich sa už stretlo s tzv. márnou liečbou (liečba, ktorá je pacientovi poskytnutá aj bez predpokladu na zlepšenie jeho zdravotného stavu a nádeje na vyliečenie).

Až 72% opýtaných z laickej verejnosti uviedlo, že je pre nich dôležité mať spísané vopred vyslovené priania v prípade, že by im ich zdravotný stav neumožňovať o svojej liečbe rozhodnúť (nemohli by komunikovať). Ochotných spísať vopred vyslovené priania vo forme dokumentu by bolo až 58% Slovákov.

Z prieskumu taktiež vyplýva, že až 70% Slovákov premýšľa, ako by o nich malo byť na konci života postarané.

Na Slovensku inštitút vopred vyslovených prianí nie je veľmi známy. Približnú predstavu o jeho význame má len 1/3 Slovákov. Ostatní o ňom ešte vôbec nepočuli. Naopak, lekári vedia, čo tento pojem znamená (3/4 lekárov). Lekári popisujú, že pacienti majú záujem o spísanie vopred vyslovených prianí, konkrétne o rozsahu liečby a zdravotnej starostlivosti v prípade, že už sami nebudú môcť komunikovať. Túto skúsenosť má 40% lekárov.

Slovenskí lekári musia v súčasnosti poskytnúť pacientovi všetky dostupné život zachraňujúce procedúry. Urobiť tak musia aj vtedy, keď je táto liečba márna. 62% z nich však uvádza, že by im v praxi veľmi pomohlo, keby mal pacient spísané vopred vyslovené priania a oni by sa nimi mohli riadiť.