Čo upravujú Vopred vyslovené priania

Česká právna úprava umožňuje spísať Vopred vyslovené priania, v ktorých sa špecifikuje, ako človek chce alebo nechce byť liečený v dobe, keď nebude schopný rozhodnúť o tom sám, ale budú o ňom rozhodovať iní. Často ich spisujú ľudia trpiaci nevyliečiteľným ochorením, ktorí si neprajú predlžovať svoj život na úkor jeho kvality. Napríklad si neprajú byť v konečnej fáze tohto ochorenia resuscitovaní, alebo si neželajú prevoz do nemocnice, ale chcú, aby ich liečba spočívala v tíšení bolesti a prebiehala doma.

Vopred vyslovené priania sa v Českej republike považujú za budúci informovaný súhlas alebo nesúhlas pacienta. Majú prednosť pred klasickým postupom liečby alebo zákrokmi, ktoré by za normálnych okolností museli lekári vykonať a povinne tak pacienta udržať pri živote, bez ohľadu na jeho kvalitu. V prípade, že pacient má spísané Vopred vyslovené priania a momentálne nie je schopný o aktuálnom zákroku sám rozhodnúť, sú tieto Vopred vyslovené priania akceptované a nežiaduca starostlivosť nie je pacientovi poskytnutá. Treba však spomenúť, že ani Vopred vyslovené priania nie sú pre zdravotníkov úplne záväzné. Zdravotník sa môže od nich odchýliť, ak je to adekvátne a odkonzultované. Nemôže tak ale urobiť svojvoľne.

Zdroj: JUDr. Helena Krejčíková, PhD., Cesta domů