Kedy a ako sa využívajú v praxi

Vopred vyslovené priania sa využívajú vtedy, keď nastane situácia, že chorý človek nie je schopný sám rozhodnúť o svojej liečbe z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu. Pokiaľ má človek spísané Vopred vyslovené priania, musí sa na ne prihliadať a postupovať podľa ich obsahu.

Vopred vyslovené priania nemusia byť rešpektované zdravotníkmi v prípade, že ich spísala neplnoletá osoba alebo osoba zbavená svojprávnosti. Nemôžu byť rešpektované, ak by ich vykonanie viedlo k ohrozeniu iných osôb. Nemôžu byť rešpektované aj vtedy, ak by ich vykonanie viedlo k aktívnemu spôsobeniu smrti. Vopred vyslovené priania nemôžu byť rešpektované ani vtedy, ak zdravotník vykonal pacientovi nežiaduce úkony a nemal Vopred vyslovené priania k dispozícií. Ak by prerušenie týchto úkonov viedlo ku aktívnemu spôsobu smrti, nemôžu byť akceptované. Rozhodnutie o nerešpektovaní Vopred vyslovených prianí pacienta sa musí zaznamenať.

Zdroj: www.umirani.cz