Kto spisuje Vopred vyslovené priania

Vopred vyslovené prianie spisuje človek sám o sebe v dobe, keď ešte nemusí byť chorý a ani starý. Spisuje ich vtedy, keď má obavy, že niekedy v budúcnosti bude v ťažkom zdravotnom stave, keď o sebe nebude môcť sám rozhodnúť. Napríklad po dopravnej nehode, keď ostane v dlhodobom bezvedomí, v kóme. Bol by napojený na prístroje bez šance na uzdravenie. Vopred vyslovené prianie môže spísať aj človek, trpiaci na neurodegeneratívne ochorenie. Človek v tom prípade vie, že takýto stav, kedy nebude môcť o sebe sám rozhodnúť z dôvodu postupujúceho ochorenia, nastane. Rozhodne sa, že nechce byť odkázaný na stálu opateru svojich blízkych a vopred rozhodne, akú starostlivosť si nepraje. Môže to byť napríklad rozhodnutie nepodať umelú výživu alebo antibiotiká.

Zdroj: JUDr. Helena Krejčíková, PhD., Cesta domů