Úvod

Slovné spojenie „vopred vyslovené priania" alebo „medicínska vôľa" je na Slovensku takmer neznáme. V zahraničí sa často používa aj pojem „dispozícia pacienta" alebo „living will".

Podstatou týchto pojmov je označenie prejavu vôle dospelej osoby (staršej ako 18 rokov) o tom, akú liečbu si v budúcnosti praje a akú neželá.

Dohovor o ľudských právach a biomedicíne v článku 9 hovorí:
„Ak nastane situácia, že chorý človek už o sebe a svojej liečbe nie je schopný rozhodovať sám z dôvodu jeho zlého zdravotného stavu, budú musieť tieto rozhodnutia robiť iní, tí by potom mali zohľadniť jeho vôľu a spravovať jeho záležitosti, vrátane liečebných postupov podľa jeho vopred vyslovených prianí"

K Dohovoru o ľudských právach pristúpila Slovenská republika v plnom rozsahu, avšak prenesenie niektorých ustanovení do aplikačnej praxe dodnes nebolo zabezpečené.

Vopred vyslovené prianie / medicínska vôľa je dokument, ktorý má zabezpečiť rešpektovanie vôle pacienta v každej situácii a je jedným z nástrojov na predchádzanie predlžovaniu procesu zomierania (dystanázia), ktoré sa často deje aj proti skutočnému prianiu pacienta.

Zavedenie takejto možnosti do slovenského právneho poriadku umožní tým, ktorí majú záujem, vopred legitímnym spôsobom usmerniť konanie zdravotníkov tak, aby človek mohol zomierať bez zbytočného utrpenia, tak ako si praje, a súčasne zabezpečí právnu istotu zdravotníkom pri ich konaní.