Vzťah k eutanázii

Aby nedochádzalo k nesprávnej interpretácii, je potrebné vysvetliť rozdiel medzi „vopred vysloveným prianím / medicínskou vôľou" a „eutanáziou".

Posledné storočie prinieslo v medicíne zásadný pokrok. Aj vďaka tomu sa podarilo ľudský život výrazne predĺžiť, ale objektívne je potrebné povedať, že nie vždy ide úmerne o predĺžený „ľudský život v zdraví". V minulosti boli ľudia chorí krátko a zomierali rýchlo, dnes sú ľudia chorí dlho, zomierajú pomaly a často nedôstojne. Tak ako sa zmenila medicína, zmenila sa aj spoločnosť a mení sa aj pohľad na umieranie.

Pojem „eutanázia" označuje úmyselné (aktívne) ukončenie života pacienta lekárom, z dôvodu nevyliečiteľného ochorenia a ťažkého zdravotného stavu. Termínom „vopred vyslovené prianie / medicínska vôľa" sa označuje prejav vôle dospelej osoby (staršej ako 18 rokov) o tom, akú liečbu si v budúcnosti praje a akú neželá.

Téma eutanázie polarizuje spoločnosť, preto je potrebné povedať, že vopred vyslovené prianie / medicínska vôľa nepodporuje eutanáziu a nie je nástrojom na jej legalizáciu. Na rozdiel od eutanázie, ustanovenia uvedené vo vopred vyslovených prianiach / medicínskej vôli nie je možné rešpektovať, ak ich výsledkom je aktívne spôsobenie smrti.

Dostatočne obrazne môže tento rozdiel ukázať porovnanie:

  • killing – aktívne spôsobiť smrť, nech už je úmysel akokoľvek ušľachtilý
  • letting die – dovoliť umierajúcemu pacientovi zomrieť, nezasahovať do procesu zomierania

Cieľom zavedenia tejto možnosti je vytvoriť pacientom aj lekárom také podmienky, ktoré umožnia každému umierajúcemu pacientovi dôstojne zomrieť a každému lekárovi umožnia zachovať dôstojný záver života pre pacienta.