Základné informácie

Čo upravuje:

Vopred vyslovené prianie / medicínska vôľa znamená vedomé právne upravené rozhodnutie, ktorým človek – pacient - vyjadrí svoju vôľu, svoje prianie, týkajúce sa (ne)poskytnutia zdravotnej starostlivosti pre prípad, keď už nebude schopný svoju vôľu vyjadriť.

Príklady uplatnenia v praxi:

  • Zdravého človeka môže k prejavu takejto vôle viesť napríklad obava, aby po nejakej vážnej dopravnej nehode nebol v stave hlbokého bezvedomia, alebo kómy, dlhé roky napojený na prístroje, aj keď by už nebola žiadna reálna šanca na jeho uzdravenie.
  • Spísať takýto dokument môže chcieť človek s diagnózou neurodegeneratívneho ochorenia (napr. demencia, Parkinsonova choroba a pod.), v dôsledku ktorého o niekoľko rokov nebude môcť o sebe rozhodovať, nebude spoznávať svojich blízkych a bude úplne odkázaný na niekoho iného.
  • Pacienti v pokročilom štádiu nevyliečiteľnej choroby môžu chcieť využiť takúto možnosť, pretože si neželajú predlžovanie života za každú cenu bez ohľadu na jeho kvalitu a odmietajú v konečnej fáze svojho života márnu liečbu a resuscitáciu, ale želajú si tíšenie bolesti a utrpenia.

Takýto postup je súčasťou rešpektu a dôstojného prístupu k zomierajúcemu až do posledných minút jeho života. Zamedzuje to často zbytočnému utrpeniu zomierajúceho a márnej liečbe zo strany zdravotníkov.

Vopred vyslovené prianie /medicínska vôľa neupravuje:

  • poskytovanie bežnej zdravotnej starostlivosti a nenahrádza informovaný súhlas (viac informácií TU)
  • stanovisko k možnej pitve pacienta (viac informácií TU)
  • rozhodovanie o nakladaní s telom zosnulého a darcovstve orgánov (viac informácií TU)
  • požiadavky na pohrebné obrady
  • rozhodovanie o dedičstve (viac informácií TU)