"Život je naplnený konkrétnymi povinnosťami a zodpovednosťou, ale žiadna nie je taká základná, primárna, či dôležitá, ako zodpovednosť, ktorú máme k sebe." 

— Erin Brockovich, americká spisovateľka