Názory a stanoviská

Názory a stanoviská odbornej aj laickej verejnosti

Inštitút vopred vyslovených prianí zasahuje do rôznych oblastí - medicínskej, psychologickej, duchovnej, administratívnej a ďalších. Preto je dôležité, aby sme ho vnímali v širších súvislostiach a rozumeli im. Dovolili sme si teda osloviť odborníkov a ľudí, pôsobiacich v týchto oblastiach, aby nám povedali svoj názor a ich chápanie vopred vyslovených prianí. Na nasledujúcich stránkach sa môžte dozvedieť aké sú:

Budeme radi, ak sa osveta a celospoločenská diskusia čo najviac rozprúdi. Pokiaľ patríte k tým, ktorých sa dotýka a pociťujete potrebu podeliť sa o svoj názor, vysloviť podporu, či zdieľať svoju skúsenosť, budeme radi ak nám napíšete na info@viaticus.sk