Česká republika

V Českej republike je v tejto téme ustálený názov „dŕíve vyslovené přáni".

Zákonne je táto téma upravená od roku 2012, a to v § 36 Zákona č. 372/2011 zbierky - Zákon o zdravotných službách, ktorý definuje podmienky, za ktorých možno tento inštitút použiť, aký spôsob a formu musí tento prejav vôle mať a záväznosť takto prejavenej vôle pacienta pre lekárov. Tento inštitút zvyšuje ochranu pacienta a súčasne právnu istotu zdravotníckeho personálu.

Čo upravuje Dříve vyslovené přání

Čo upravuje Dříve vyslovené přání

Česká právna úprava umožňuje spísať Vopred vyslovené priania, v ktorých sa špecifikuje, ako človek chce alebo nechce byť liečený v dobe, keď nebude schopný rozhodnúť o tom sám, ale budú o ňom rozhodovať iní. Často ich spisujú ľudia trpiaci nevyliečiteľným ochorením, ktorí si neprajú predlžovať svoj život na úkor jeho kvality. Napríklad si neprajú byť v konečnej fáze tohto ochorenia resuscitovaní, alebo si neželajú prevoz do nemocnice, ale chcú, aby ich liečba spočívala v tíšení bolesti a prebiehala doma.

Vopred vyslovené priania sa v Českej republike považujú za budúci informovaný súhlas alebo nesúhlas pacienta. Majú prednosť pred klasickým postupom liečby alebo zákrokmi, ktoré by za normálnych okolností museli lekári vykonať a povinne tak pacienta udržať pri živote, bez ohľadu na jeho kvalitu. V prípade, že pacient má spísané Vopred vyslovené priania a momentálne nie je schopný o aktuálnom zákroku sám rozhodnúť, sú tieto Vopred vyslovené priania akceptované a nežiaduca starostlivosť nie je pacientovi poskytnutá. Treba však spomenúť, že ani Vopred vyslovené priania nie sú pre zdravotníkov úplne záväzné. Zdravotník sa môže od nich odchýliť, ak je to adekvátne a odkonzultované. Nemôže tak ale urobiť svojvoľne.

Kto spisuje Dříve vyslovené přání

Vopred vyslovené prianie spisuje človek sám o sebe v dobe, keď ešte nemusí byť chorý a ani starý. Spisuje ich vtedy, keď má obavy, že niekedy v budúcnosti bude v ťažkom zdravotnom stave, keď o sebe nebude môcť sám rozhodnúť. Napríklad po dopravnej nehode, keď ostane v dlhodobom bezvedomí, v kóme. Bol by napojený na prístroje bez šance na uzdravenie. Vopred vyslovené prianie môže spísať aj človek, trpiaci na neurodegeneratívne ochorenie. Človek v tom prípade vie, že takýto stav, kedy nebude môcť o sebe sám rozhodnúť z dôvodu postupujúceho ochorenia, nastane. Rozhodne sa, že nechce byť odkázaný na stálu opateru svojich blízkych a vopred rozhodne, akú starostlivosť si nepraje. Môže to byť napríklad rozhodnutie nepodať umelú výživu alebo antibiotiká.

Ako sa spisuje Dříve vyslovené přání

V Českej republike existujú dve varianty ako sa môžu Vopred vyslovené priania spísať.

  1. Môže ich spísať pacient sám ako dokument. Ich praktická aplikácia je pre všetkých zdravotníkov záväzná a musia ich rešpektovať. Toto prianie musí byť spísané na papieri a podpis pacienta musí byť úradne overený. Pacient musí byť poučený lekárom o svojom zdravotnom stave a čo konkrétne priania znamenajú v praxi. Lekári, ktorí sú oprávnení pacienta o týchto krokoch poučiť sú všeobecní lekári, paliatívni lekári alebo špecialisti, ktorých sa zákrok týka. Toto lekárske poučenie je priložené ku Vopred vysloveným prianiam v písomnej forme. Pacient nemá nárok na to, aby mu lekár pomáhal celé Vopred vyslovené priania spísať. Podľa §36 odst. 2 zákona o zdravotných službách o následkoch vopred vyslovených prianí, má nárok na to, aby ho lekár poučil. Na základe tzv. výhrady svedomia sa môže lekár tejto povinnosti, za určitých okolností, vzdať. Táto varianta teda pozostáva z dokumentu spísaného pacientom o jeho prianiach, dokument má overený podpis pacienta a prílohu tvorí poučenie od príslušného lekára. Takto spísané Vopred vyslovené priania majú platnosť za podmienok vymedzených zákonom.
  2. Druhou variantou je zapísanie Vopred vyslovených prianí priamo do zdravotníckej dokumentácie pacienta počas jeho prijatia do liečby. Vtedy je taktiež potrebné písomné poučenie od lekára. Nevyžaduje sa však overený podpis pacienta. Vopred vyslovené prianie sa vpíše ako záznam do zdravotnej dokumentácie a podpíše ho lekár, ktorý ho vpísal, pacient a svedok. Zákon v Českej republike nestanovuje, kto môže alebo nemôže byť svedkom. V iných krajinách, kde je inštitút Vopred vyslovených prianí uzákonený, nemôže byť svedkom osoba, ktorá má z Vopred vyslovených prianí prospech – nikto z ošetrujúceho personálu a nikto z dedičov. Platí ale, že pokiaľ chce pacient spísať Vopred vyslovené priania aj počas hospitalizácie alebo liečby, musí o tom zdravotnícky personál vykonať záznam. Táto varianta však platí len pre to konkrétne zdravotnícke zariadenie, kde bolo Vopred vyslovené prianie spísané. Neplatí všeobecne. Znamená to, že ak pacienta prevezú do iného zariadenia, ako v ktorom bol ten záznam napísaný, nemusia toto prianie zdravotníci rešpektovať.

Zákony Českej republiky podľa §33 odst. 1 zákona o zdravotných službách súčasne pri prijatí do liečby umožňujú určiť zastupujúcu osobu. Táto osoba môže v procese liečby udeliť zastúpený súhlas alebo nesúhlas namiesto pacienta, ktorý toho nie je schopný (§34 odst. 7). Od 1.1.2014 existuje možnosť predbežného prehlásenia, ktorú upravuje občiansky zákonník. Pacient si môže vopred určiť osobu, ktorá môže o liečbe rozhodovať, alebo koho si praje za opatrovateľa, v prípade ak on sám nebude schopný. Toto predbežné prehlásenie musí byť podpísané dvomi svedkami. Svedkom nemôže byť zvolená osoba. V prípade, ak pacient spísal Vopred vyslovené priania a aj si určil opatrovateľa, ten sa musí riadiť Vopred vyslovenými prianiami pacienta.

Zdroj: JUDr. Helena Krejčíková, PhD., Cesta domů

Kedy a ako sa využívajú v praxi

Vopred vyslovené priania sa využívajú vtedy, keď nastane situácia, že chorý človek nie je schopný sám rozhodnúť o svojej liečbe z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu. Pokiaľ má človek spísané Vopred vyslovené priania, musí sa na ne prihliadať a postupovať podľa ich obsahu.

Vopred vyslovené priania nemusia byť rešpektované zdravotníkmi v prípade, že ich spísala neplnoletá osoba alebo osoba zbavená svojprávnosti. Nemôžu byť rešpektované, ak by ich vykonanie viedlo k ohrozeniu iných osôb. Nemôžu byť rešpektované aj vtedy, ak by ich vykonanie viedlo k aktívnemu spôsobeniu smrti. Vopred vyslovené priania nemôžu byť rešpektované ani vtedy, ak zdravotník vykonal pacientovi nežiaduce úkony a nemal Vopred vyslovené priania k dispozícií. Ak by prerušenie týchto úkonov viedlo ku aktívnemu spôsobu smrti, nemôžu byť akceptované. Rozhodnutie o nerešpektovaní Vopred vyslovených prianí pacienta sa musí zaznamenať.

Zdroj: www.umirani.cz

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies" vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti