Česká republika

V Českej republike je v tejto téme ustálený názov „dŕíve vyslovené přáni".

Zákonne je táto téma upravená od roku 2012, a to v § 36 Zákona č. 372/2011 zbierky - Zákon o zdravotných službách, ktorý definuje podmienky, za ktorých možno tento inštitút použiť, aký spôsob a formu musí tento prejav vôle mať a záväznosť takto prejavenej vôle pacienta pre lekárov. Tento inštitút zvyšuje ochranu pacienta a súčasne právnu istotu zdravotníckeho personálu.