Slovensko

Vopred vyslovené priania / medicínska vôľa pacienta dnes na Slovensku legislatívne upravené nie sú a aj keby ich občan / pacient spísal, nie je možné vymôcť ich uplatnenie v praxi zo strany pacienta.